Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Współczesna profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień

Kurs adresowany jest do pedagogów szkolnych, oraz nauczycieli wszystkich typów szkół

Cele kursu:
Celem kursu jest przygotowanie pedagogów szkolnych oraz nauczycieli do:

• Identyfikacji zjawiska przemocy i uzależnień w szkole
• Diagnozy stanu i potrzeb
• Rozwiązywania sytuacji problemowych i konfliktowych
• Koordynacji programu profilaktycznego na terenie szkoły
• Prowadzenia rad pedagogicznych i spotkań z rodzicami dotyczących problemu agresji, przemocy oraz uzależnień

Wybrane moduły:

• Podstawy nowoczesnej profilaktyki
• Przemoc i agresja w interakcjach między ludźmi
• Narzędzia do rozpoznawania zagrożeń społecznych w szkole
• Nikotynizm i alkoholizm
• Narkomania – diagnoza, interwencja i profilaktyka
• Przemoc w rodzinie
• Autoagresja

Liczba godzin: 60

Koszt : 400 zł