Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Zajęcia z emisji głosu

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowej emisji głosu.

Tematyka zajęć:
• Wprowadzenie
• Oddychanie
Prawidłowy wdech i jego zalety, praca nad oddechem

• Przepona i jej znaczenie w emisji głosu

Podparcie oddechowe, praca nad uzyskaniem podparcia oddechowego

• Atakowanie tonu – oparcie dźwięku na oddechu
• Fonacja

Rejestry głosu, praca nad kształceniem rejestrów

• Rezonans

Rezonatory, praca nad rezonansem

• Aktywność muskulatury aparatu głosowego
• Artykulacja i dykcja

Aparat artykulacyjny, praca nad dykcją

• Fonoponozy – zaburzenia tworzenia głosu
• Higiena głosu

Liczba godzin: 30

Koszt : 200 zł