Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Zatrzymać przemoc – program profilaktyczny

Odbiorcy: nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Cele:
• Przygotowanie uczestników do bezpośredniej pracy profilaktycznej oraz pracy z ofiarami i sprawcami przemocy
• Wyposażenie w umiejętności dobrej komunikacji na linii nauczyciel – dziecko – rodzic
• Wypracowanie szkolnych programów przeciwdziałania przemocy

Liczba godzin: 20

Koszt : 140 zł