DOFINANSOWANE

PRZEJDŹ

WSPÓŁPRACA B2B

PRZEJDŹ

ZDZ B2B LOGOWANIE

PRZEJDŹ

Oferta współpracy

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Poznaniu proponuje korzystne warunki współpracy B2B dla firm MMŚP działających w obszarze produkcji, logistyki, magazynowania i budownictwa.

Oferujemy szkolenia w formie stacjonarnej i e-learningowej (również hybrydowej) w naszym Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ we Wrześni lub z wykorzystaniem bazy zlecającego. Szkolimy kursantów z wiedzy teoretycznej i praktycznej, co wiąże się z uzyskiwanymi wysokimi wynikami egzaminów. Zapewniamy materiały dydaktyczne oraz przykładowe pytania egzaminacyjne. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu (ZDZ) oraz odpowiednie dla danej specjalności świadectwo kwalifikacyjne (UDT/URE/IS).

Proponujemy elastyczne terminy dopasowane do potrzeb Państwa firmy. Posiadamy własne sale wykładowe i plac manewrowy oraz dobrze wyposażoną spawalnie szkoleniową. Szkolimy według programów zatwierdzonych przez UDT i zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz dysponujemy wysoce wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną z branży energetycznej z wieloletnim doświadczeniem i zapleczem praktycznym.

Zlecenia szkoleń B2B traktujemy priorytetowo i realizujemy pod dane zapotrzebowanie ustalając zawsze elastyczną ofertę cenową do danej ilości osób i terminu.

Wszystkie kursy mogą być objęte dofinansowaniem UE na poziomie 80% kosztów realizacji.

Szkolenia i egzaminy obsługi urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego:

 • Obsługa wózków jezdniowych (II WJO) + egzamin UDT
 • Ładowarki teleskopowe (I WJO) + egzamin UDT
 • Seminarium przygotowujące do egzaminu UDT
 • Podesty ruchome (I P, II P) + egzamin UDT
 • Suwnice/wciągniki i wciągarki/żurawie stacjonarne + egzamin UDT
 • Dźwigi towarowo-osobowe + egzamin UDT

Obsługa maszyn i urządzeń budowlanych

 • Koparko ładowarki
 • Koparki jednonaczyniowe
 • Ładowarki

Kursy i egzaminy Spawania wydane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa

na podstawie akredytowanej spawalni:

 • Spawanie elektrodą otuloną – MMA 111
 • Spawanie w osłonie gazów aktywnych – MAG 135
 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – TIG 141
 • Spawanie acetylenowo-tlenowe blach – GAS 311
 • Spawanie w osłonie gazów obojętnych – MIG 131
 • Egzamin weryfikacyjny

Uprawnienia energetyczne grupa 1, 2, 3 – Eksploatacja/Dozór przed komisją Urzędu Regulacji Energetycznej

Szkolenia i egzaminy weryfikacyjne:

 • G1 – energetyczne
 • G2 – cieplne
 • G3 – gazowe

Zapraszamy do kontaktu!

Już nigdy nie zapomnisz o wygasających uprawnieniach
Innowacyjny system Baza uprawnień i kwalifikacji Twoich Pracowników

Instytucje współpracujące