Kursy specjalistyczne – najbliższe terminy

Miejsce realizacji kursów: CDKM ZDZ w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a lub w miejscu uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
Placówki stażowe zlokalizowane w pobliżu miejsca zamieszkania!
Info: 787 010 422, 787 010 733

Nazwa kursu: Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

Termin rozpoczęcia zajęć: 1 grudnia 2023 r. godz. 10:00

Cena kursu: 600,00 zł

Nazwa kursu: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych 

Termin rozpoczęcia zajęć: 29 listopada 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 600,00 zł

Nazwa kursu: Endoskopia 

Termin rozpoczęcia zajęć: 6 grudnia 2023 r. godz. 14:30

Cena kursu: 730,00 zł

Nazwa kursu: Wywiad i badanie fizykalne

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 14:00

Cena kursu: 730,00 zł

Nazwa kursu: Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 600,00 zł

Nazwa kursu: Szczepienia ochronne dla położnych

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 550,00 zł

Nazwa kursu: Ordynowanie leków i wypisywanie recept (część I, część II)

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 700,00 zł

Nazwa kursu: Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 750,00 zł

Nazwa kursu: Leczenie ran dla pielęgniarek

Termin rozpoczęcia zajęć: 12 grudnia 2023 r. godz. 14:30

Cena kursu: 750,00 zł

Nazwa kursu: Leczenie ran dla położnych 

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 600,00 zł

Nazwa kursu: Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 600,00 zł

Nazwa kursu: Edukator w chorobach układu krążenia

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 850,00 zł

Nazwa kursu: Opieka nad pacjentem w trakcie choroby covid-19 oraz po jej przebyciu

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 750,00 zł

Nazwa kursu: Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 650,00 zł

Nazwa kursu: Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 750,00 zł

Nazwa kursu: Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 750,00 zł

Nazwa kursu: Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 700,00 zł

Nazwa kursu: Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 700,00 zł

Nazwa kursu: Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 600,00 zł

Nazwa kursu: Edukator w cukrzycy

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 700,00 zł

Nazwa kursu: Podstawy opieki paliatywnej

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 600,00 zł

Nazwa kursu: Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 600,00 zł

Nazwa kursu: Dializoterapia

Termin rozpoczęcia zajęć: grudnia 2023 r. godz. 15:00

Cena kursu: 650,00 zł

tel.: 787 010 422 lub 787 010 733

Monika Gwóźdź: monika.gwozdz@zdz.kalisz.pl

Bożena Gręda: bozena.greda@zdz.kalisz.pl