Programy kursów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych

Centrum Kształcenia ZDZ w Kaliszu bazuje na programach i systemie szkolenia akredytowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

 
Programy opublikowane przez:

Kursy specjalistyczne

Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek:

Programy kursów specjalistycznych dla położnych:

Programy kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych:

 

Kursy dokształcające

Kwalifikowana pierwsza pomoc