Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Najbliższe terminy:

Generated by wpDataTables

Zapraszamy na szkolenia
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Zapraszamy na kursy i szkolenia budowlane!

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu proponuje nowe, atrakcyjne szkolenia pracowników branży budowlanej.

Wychodząc naprzeciw aktualnej sytuacji na rynku pracy zawodów budowlanych i zapotrzebowaniu na kadrę w tych zawodach uruchomiło POLIGON BUDOWLANY w celu jeszcze lepszego kształcenia i organizacji kursów zawodowych z zakresu technologii budowlanych. W pomieszczeniach odpowiednio przygotowanej hali realizowane są kursy według programów zaprojektowanych we współpracy ze specjalistami Wielkopolskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych, na podstawie programów nauczania w odpowiednich zawodach znajdujących się w bazie ZDZ Poznań. Model szkoleń budowlanych, który obowiązywał do tej pory, polegał na przekazaniu wiedzy teoretycznej z zakresu danego szkolenia, a następnie wysłaniu słuchaczy na plac budowy, gdzie odbywali zajęcia praktyczne. Stworzenie nowoczesnego Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej umożliwiło skoncentrowanie w jednej bazie szkoleniowej zajęć teoretycznych jak i praktycznych. Pozwoliło z jednej strony na lepszą kontrolę procesu edukacyjnego w ramach kursu, z drugiej zaś umożliwiło odbywanie zajęć praktycznych przeplatanych odpowiednim materiałem teoretycznym, co znacząco wpływa na jakość przyswajanej wiedzy.

Wszystkie szkolenia przewidują 110-230 godzin dydaktycznych. Całość zajęć na POLIGONIE BUDOWLANYM. Zapewniamy rzetelną i fachową kadrę trenerów-dydaktyków i możliwość zorganizowania dojazdu i noclegu dla uczestników szkoleń.

 

 

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

           Blok ogólny (obowiązkowy):

 • BHP
 • Technologia
 • Materiałoznawstwo
 • Rysunek zawodowy
 • Kosztorysowanie (również komputerowe)

          Test egzaminacyjny

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne będą oceniane systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

 

         Cały Kurs budowlany – Technolog Robót Wykończeniowych to 4 moduły;

 • malarz-tapeciarz
 • płytkarz
 • sucha zabudowa
 • murarz tynkarz

200 godzin lekcyjnych = 20 dni szkolenia

Od poniedziałku do piątku od 7.00 – 15.00 lub 8.00 – 16.00

          Proponujemy korzystne połączenia wybranych modułów kursu:

 • Wybierając tylko 1 moduł
  16 godzin teorii i 40 godzin praktyki
 • Wybierając tylko 2 moduły
  24 godzin teorii i 80 godzin praktyki
 • Wybierając tylko 3 moduły
  32 godzin teorii i 120 godzin praktyki
 • Wybierając tylko 4 moduły
  40 godzin teorii i 160 godzin praktyki

Odpłatność za szkolenie płatna w max 3 ratach (50%, 25%, 25%). Terminy płatności ustalamy w momencie zapisu na szkolenie. Wystawiamy faktury VAT.

          Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

          Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

          Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał

 

Tematyka skorelowana:

 • Kosztorysowanie komputerowe w budownictwie
 • Kalkulacje zawodowe i kosztorysowanie w MS-Excel
 • Projektowanie 2-wymiarowe w AUTO CAD
 • Budowanie profesjonalnych ofert i promocja działalności

DOKUMENTY