KURSY I UPRAWNIANIA ENERGETYCZNE

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

terminy:

Generated by wpDataTables

Zakres szkoleń i uprawnień:

Grupa G1 – elektryczna: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:

 • 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • 5. urządzenia elektrotermiczne
 • 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno–pomiarowym.

Czas trwania szkolenia: 3-8 dni. Zajęcia odbywają się w dni robocze.

Grupa G2 – ciepłownicza: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:

 • 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
 • 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 • 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień. Zajęcia odbywają się w dni robocze.

Grupa G3 – gazowa: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:

 • 4.     sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • 6.     urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 • 7.     urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • 8.     Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • 10.   Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-4

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień. Zajęcia odbywają się w dni robocze.