OPERATORZY MASZYN BUDOWLANYCH

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

terminy:

Generated by wpDataTables

Kursy na Operatorów Maszyn Budowlanych

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w kursach uprawniających do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych głównie w drogownictwie oraz branży budowlanej.

Kompleksowe przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu i uzyskania uprawnień wybranego rodzaju urządzeń.

Zdobądź poszukiwany rynkowo zawód i uprawnienia.

Operator koparko – ładowarki

klasa III – wszystkie

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparko spycharki.

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki. Kurs prowadzony jest zgodnie z obecnie obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną. Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na postawie potwierdzenia wydanego przez Łukasiewicz IMBiGS oraz przygotowany został w taki sposób, aby możliwie najlepiej przygotować kandydata do egzaminu państwowego na uprawnienia operatora

Operator koparki jednonaczyniowej

klasa III do 25 ton
klasa I – wszystkie

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej.

Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na postawie potwierdzenia wydanego przez Łukasiewicz IMBiGS oraz przygotowany został w taki sposób, aby możliwie najlepiej przygotować kandydata do egzaminu państwowego na uprawnienia operatora.

Operator ładowarek jednonaczyniowych

klasa III do 20 ton
klasa I – wszystkie

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III o mocy silnika do 110 kW.

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej.

Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na postawie potwierdzenia wydanego przez Łukasiewicz IMBiGS oraz przygotowany został w taki sposób, aby możliwie najlepiej przygotować kandydata do egzaminu państwowego na uprawnienia operatora.

Operator spycharek

klasa III do 110 kW
klasa I – wszystkie

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu operatora spycharki.

Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na postawie potwierdzenia wydanego przez Łukasiewicz IMBiGS oraz przygotowany został w taki sposób, aby możliwie najlepiej przygotować kandydata do egzaminu państwowego na uprawnienia operatora.

Rusztowania budowlano – montażowe metalowe montaż i demontaż

Bez klasy

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu montera rusztowań.

Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na postawie potwierdzenia wydanego przez Łukasiewicz IMBiGS oraz przygotowany został w taki sposób, aby możliwie najlepiej przygotować kandydata do egzaminu państwowego na uprawnienia operatora.

Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – wszystkie

Wszystkie typy

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania pracy operatora przecinarek do nawierzchni dróg.

Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na postawie potwierdzenia wydanego przez Łukasiewicz IMBiGS oraz przygotowany został w taki sposób, aby możliwie najlepiej przygotować kandydata do egzaminu państwowego na uprawnienia operatora.

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew wszystkie

Wszystkie typy

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. poz. 1141), upoważniają do obsługi tego urządzenia.

Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania pracy operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Kurs prowadzony jest w oparciu o wytyczne Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na postawie potwierdzenia wydanego przez Łukasiewicz IMBiGS oraz przygotowany został w taki sposób, aby możliwie najlepiej przygotować kandydata do egzaminu państwowego na uprawnienia operatora.