PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Zobacz najbliższy termin

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

NAJBLIŻSZE terminy:

Generated by wpDataTables

Czego nauczysz się na kursie

Kursy ADR – przewozu towarów niebezpiecznych (podstawowy i specjalistyczne)

Rodzaje szkoleń:

 • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Cel szkolenia:

 • zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas transportu
 • przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku
 • przygotowanie uczestników do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku
 • przygotowanie do egzaminu

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 21 lat
 • prawo jazdy kat. B lub kat. C(przewóz w cysternach)

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:

 • Egzamin zewnętrzny przed dwuosobową komisją, powołaną przez Marszałka Województwa.

Wydawane dokumenty:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ADR.

Czas trwania

 • kurs podstawowy – 18 h + ćwiczenia
 • kurs specjalistyczny – cysterny – 13 h + ćwiczenia
 • kurs specjalistyczny – klasa 1 – 8 h
 • kurs specjalistyczny – klasa 7 – 8 h

Informacje organizacyjne:

 • ze względu na konieczność zgłaszania listy zapisów do UM, zapisy przyjmujemy do 3 dni przed terminem kursu.
 • W celu wstępnego zapisu prosimy o kontakt telefoniczny z Centrum Kształcenia w Poznaniu lub osobiście ul. Metalowa 4.
 • zapisy przyjmujemy w trybie ciągłym na terminy szkoleń podane poniżej.
 • szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum Kształcenia ul. Metalowa 4 Poznań,
 • szkolenia podstawowe odbywają się w trybie: piętek/sobota/niedziela
 • Ważne: Parking dla klientów GRATIS! 
 • Zgłoszenia grup rozpatrujemy indywidualnie (zapraszamy) – organizujemy również szkolenie ADR dla personelu magazynowego/transport wewnątrz zakładowy